Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


védett halfajok

 Védett halfajok

A halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletei fokozott szigorral védik a Magyarországon honos és állományukban veszélyeztetett halfajokat. 

A 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet szól részletesen a nem horgászható halfajokról és azok állományáról. A rendelet kimondja: 

1.§ 

(1) A halászati vízterületeken a mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik. 

(2) A mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt átvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni. 

A hazai védett fajok listája és eszmei értéke: 

Halfaj Latin név Eszmei érték
Állas küsz Chalcalburnus chalcoides - 10.000 Ft
Botos kölönte Cottus gobio - 10.000 Ft
Cifra kölönte Cottus poecilopus - 10.000 Ft
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri - 2.000 Ft
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus - 50.000 Ft
Fenékjáró küllő Gobio gibio - 2.000 Ft
Fürge cselle Phoxinus phoxinus - 2.000 Ft
Gyöngyös koncér Rutilus frisii - 2.000 Ft
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - 10.000 Ft
Homoki küllő Gobio kessleri - 10.000 Ft
Kövicsík Noemacheilus barbatulus - 2.000 Ft
Kurta baing Leucaspius delineatus - 2.000 Ft
Leánykoncér Rutilis pigus - 10.000 Ft
Pénzes pér Thymallus thymallus - 10.000 Ft
Réti csík Misgurnus fossilis - 2.000 Ft
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetze - 10.000 Ft
Sima tok Acipenser nudiventris - 10.000 Ft
Sőregtok Acipenser stellatus - 10.000 Ft
Sujtásos küsz Albunoides bipunctatus - 2.000 Ft
Széles durbincs Gymnocephalus balon - 2.000 Ft
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus - 2.000 Ft
Tarka géb Proterorhinus marmoratus - 2.000 Ft
Törpecsík Sabanajewia aurata - 2.000 Ft
Vágócsík Cobitis teania - 2.000 Ft
Vágótok Acipenser gueldenstaedti - 10.000 Ft
Vaskos csabak Leuciscus souffia - 10.000 Ft
Viza Huso huso - 10.000 Ft


Védett a hüllők, kétéltűek (békák) valamennyi faja is. 

Fokozottan védett fajok: 

Halfaj Latin név Eszmei érték
Dunai ingola Eudontomyzon mariae - 100.000 Ft
Tiszai ingola Eudontomyzon danford - 250.000 Ft
Dunai galóca Hucho hucho - 100.000 Ft
Lápi póc Umbra krameri - 100.000 Ft
Magyar bucó Zingel zingel - 100.000 Ft
Német bucó Zingel streber - 100.000 Ft
Petényi (magyar) márna Barbus meridionalis  (peloponnesius)   - 100.000 Ft


13/2001. (V.9.) KÖM rendelet 2002. január 1-én lépett hatályba és több halfajt helyezett védelem alá, ezeket is tartalmazza a fenti lista. 

Hazánkban a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok száma : 34 , így a hazai természetes vizekben élő közel 80 halfaj mintegy 30 %-a védett. A védett halfajok listáján többnyire olyan fajok is szerepelnek, amelyek elterjedési területének határa Magyarország emiatt csak kis számban, vagy csak alkalomszerűen fordulnak elő egyes vizeinkben (dunai ingola, pontokaszpikus géb félék). 

Másik csoportjuk kizárólag a Kárpát-medence vízrendszerében található meg, emiatt különlegesek, hiszen csak itt élnek az egész világon, ezek az úgynevezett bennszülött fajok ilyen például a petényi vagy magyar márna. (mind a három képsor elmarad, a későbbi poszter pótolja !) 

Egyes a halfajok állományai az utóbbi évtizedekben elsősorban emberi tevékenységeinek hatására - lecsapolások, folyó szabályozások hatására- nagyon megritkultak, az élőhelyeik, életterük beszűkült ( pl. lápi póc, tok félék). 

Az élőhelyet és a védett halfaj állományát károsan befolyásoló tényezők sokfélék lehetnek, ilyen többek között a kellően nem átgondolt vízi környezet átalakító munkálatok, a kotrások, a mederszabályozások, a vízszennyezések, a vízminőségének drasztikus megváltozása, kedvezőtlen irányba fordulása, vagy a fokozott növényi eutrofizáció, de még a halgazdálkodási tevékenység is hatással lehet a halfauna szerkezetére. 

További halfajokat is terveznek természetvédelmi oltalom alá helyezni. Ilyen fajként emlegetik például a széles kárászt, amely őshonos fajunk, azonban ideális élőhelyének beszűkülésével és egyes agresszíven terjeszkedő halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa) kiszorító hatása miatt igen megritkult állományuk a természetes vizeinkben. A védetté nyilvánítás azonban ebben ez esetben nem tűnik célszerű megoldásnak, mivel e halfaj megfelelően szaporítható, ezért mindenképpen meg kell kisérelni bizonyos vízrendszerekbe történő visszahonosítását. Ha állományának regenerálása eredményes lesz, remélhetőleg nem szükséges majd védelem alá helyezni e halfajt. 

Figyeljük, óvjuk természeti értékeinket, köztük a ritka, oltalom alatt álló halfajainkat! 

Minden horgásznak és halásznak az kell legyen a célja, hogy a fokozott védelem alatt álló halfajokat rögzítő lista ne bővüljön időről-időre új, veszélyeztetett fajokkal. Kívánatos lenne, hogy egy-egy faj inkább lekerüljön a listáról azzal az indokkal, hogy a halfaj szaporításával, élőhelyének ésszerű kezelésével, védelmével és fenntartásával állománya kedvezően regenerálódott. Természetesen ehhez a vízépítőknek, a vízkormányzóknak, a halszaporítóknak, a vizek hasznosítóinak és másoknak is össze kell fogni . 

A védett halfajok gyakori előfordulásával való közléseiket szívesen fogadjuk akár levélben, akár e-mailen. 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ( Túrkeve, Kenyérmezei u. 2./d, tel.: 56-361-505) részéről hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesület által 2003 évben elkészített, védett és fokozottan védett halfajokról szóló, plakátokat e menüpont keretében közzétegyük.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.